หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพประชุมการติดตามผลการดำเนินงานทั้งในสาขาและแขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเ ...
2021-06-27 14:46:48
ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ด้วยน้ำอบ-แป้ง 1 หยด หอมฟุ้ง"
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2021-06-27 00:24:21
สำนักงานคณบดี รวมใจ “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ด้วยน้ำอบ แป้ง 1 หยด หอมฟุ้ง"
“นิภาวรรณ” ชิงเปิด “น้ำอบ-แป้งร่ำ ตำรับวังสวนสุนันทา” ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปี ...
2021-06-27 00:22:25
"นิภาวรรณ" หัวหน้าสํานักงาน ประชุมเจ้าหน้าที่ ปรับโครงสร้างของฝ่ายสายสนับสนุนวิชาการ"
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-06-27 00:20:37
ทีมวิจัย ดวงพร” ลงพื้นที่เร่งเก็บข้อมูล ยกระดับเศรษฐกิจ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ...
2021-06-27 00:19:04
รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ...
2021-06-26 22:49:35
ผศ.ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมการวิจัยเชิงลึกด้านการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิท ...
2021-06-26 22:47:54
พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด
“สวนสุนันทา” ร่วมมือ “เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์” ลงนาม MOU วิจัยพัฒนากัญชาเพื่อผ ...
2021-06-26 22:46:24
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศ ...
2021-06-26 22:44:47
คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมการทำยาดมส้มโอมือ สูตรชาววัง ประจำปีการศึกษา 2563
อบรม “ยาดมส้มโอมือ ตำรับวังสวนสุนันทา”วันที่ 15 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่ง ...
2021-06-26 22:43:07
ข่าวย้อนหลัง