หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สมุนไพรใกล้ตัว” ในการดูแลสุขภาพ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 อาจารย์ พท.ป.กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ...
2021-06-27 15:46:16
สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ลงพื้นที่วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนา
วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ ...
2021-06-27 15:43:46
อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเ ...
2021-06-27 15:42:22
นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ “หมอนกะลามะพร้าวนวดคลายเครียด”
นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ “หมอนกะลามะพร้าวนวดคลายเครียด”วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.พีรดา ...
2021-06-27 15:41:04
ผู้บริหาร เข้าพบ นางลักษมี รูจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ น้ำอบ-แข็ง สํารับวังสวนสุนันทา
วันที่ 24 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวห ...
2021-06-27 15:36:05
ประชุมการจัดงาน “SSRU Open House Online 2021” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชภัฏสว ...
2021-06-27 15:26:32
เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มอบ “น้ำอบ-แป้งร่ำ ตำรับวังสวนสุนันทา” ต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์
เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มอบ “น้ำอบ-แป้งร่ำ ตำรับวังสวนสุนันทา” ต้ ...
2021-06-27 15:22:20
ข่าวย้อนหลัง