หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-08-19 16:42:51
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาล ...
2019-08-17 13:44:34
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-08-17 13:30:40
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อ.ดร. กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ ห ...
2019-08-17 13:26:12
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-08-17 13:23:14
โครงการสานสายใยน้องพี่ผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดฤดูกาล...โครงการสานสายใยน้องพี่ผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2019-08-17 13:19:22
ประชุมเตรียมความพร้อมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน ...
2019-08-17 13:17:02
ข่าวย้อนหลัง