หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ ...
2023-08-18 12:03:43
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต ...
2023-08-18 12:02:21
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-08-18 12:00:17
ความพร้อมในการรับนักศึกษาจีนมาเรียนที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-08-18 11:54:09
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม ของทุกปี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-08-18 11:52:11
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
2023-08-18 11:50:04
บรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้เป็นช่างทำผม แต่เป็นผู้ประกอบการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิ ...
2023-08-18 11:47:38
ร่วมประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหา ...
2023-08-18 11:43:00
โครงการ : การส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกิจกรรมการผลิตของที่ระลึกเดคูพาจ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการ ...
2023-08-18 11:41:43
ข่าวย้อนหลัง