หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของน ...
2019-10-29 15:34:26
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามชั้นปีที่ 4 เรียนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามชั้นปีที่ 4 เรียนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ...
2019-10-29 15:31:32
ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2019-08-19 17:38:42
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจั ...
2019-07-19 12:16:21
ข่าวย้อนหลัง