หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม “การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา”
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ...
2019-10-29 16:03:14
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-10-29 15:57:19
พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น
พิธีมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น ...
2019-10-29 15:49:00
พิธีบรวงสรวงวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีบรวงสรวงวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-10-29 15:45:52
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง การทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนที่ทันต่อยุคแห่งการพัฒนาตลอดเวลา ทบทวนการเย็บแผลในสถานการณ์ต่างๆ
4/10/2562 "สาธารณสุขศาสตร์ เน้นปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ผสานจิตอาสา บูรณางานสุขภาพชุมชนอย่างลงตัว&qu ...
2019-10-29 15:38:37
ความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
3/10/2562...นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4 เติมเต็มความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก ...
2019-10-29 15:36:41
บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการสอบกลางภาค วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของน ...
2019-10-29 15:34:26
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามชั้นปีที่ 4 เรียนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามชั้นปีที่ 4 เรียนการแต่งหน้าเพื่อการแสดง ...
2019-10-29 15:31:32
ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2019-08-19 17:38:42
ข่าวย้อนหลัง