หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ระดับสูง Hi-CANN รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จ ...
2023-03-14 11:54:20
ถ่ายทำ VDO Clip "รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด" (U2T COVID-19 WEEK)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ...
2021-06-28 02:01:25
"ว่าที่..บัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 60 สุดเจ๋ง..."
"ว่าที่..บัณฑิต นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  รหัส 60 สุดเจ๋ง..."  วิทยา ...
2021-06-28 00:11:13
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศา ...
2021-06-26 16:47:20
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ...
2021-06-25 14:37:48
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2019-11-16 16:43:26
ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-11-15 14:17:11
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2019-08-19 17:35:25
ประชุมนักศึกษาจิตอาสา (มัคคุเทศก์) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดกิจกรรมงาน ...
2019-08-19 17:32:53
ข่าวปัจจุบัน