หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2019-11-16 16:43:26
ทีมวิจัย Cannabis สหเวชฯ รุกหนัก... บูรณาการการวิจัยทุกภาคส่วน หารือแนวทางใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากการวิจัยกัญชา ต่อยอดใช้ในสัตว์
ทีมวิจัย Cannabis สหเวชฯ รุกหนัก... บูรณาการการวิจัยทุกภาคส่วน หารือแนวทางใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากการว ...
2019-01-29 16:11:09
ประชุมติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากสภาการแพทย์แผนไทย ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม
วันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเสชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2019-01-29 16:09:12
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามอาจารย์เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เลขาแพทย์ฯ บุกโรงงานผลิตวันแรก25 มกราคม 2562 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการกา ...
2019-01-29 15:45:38
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาล ...
2019-01-29 15:32:42
“ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่” ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
24 มกราคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2019-01-29 15:29:01
ข่าวปัจจุบัน