หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร”
วันที่ 12 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.พท.ป.วรรณี พรมด้าว สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และทีมวิจัย ว ...
2023-01-13 15:20:50
สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านคณบดี รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2023-01-13 15:19:28
เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาชีวสถิติ ในหัวข้อการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
วันที่ 10 มกราคม 2566 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิ ...
2023-01-13 15:17:52
สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.พท.ป.วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ว ...
2023-01-13 15:15:39
“กิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566”
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทย ...
2023-01-13 15:13:50
โครงการ “การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565”
วันที่ 10 มกราคม 2566รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-01-13 15:11:59
ควบคุมการสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการสอบปฏิบัติรายวิชาการปฐมพยาบาลและการประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น
วันที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเ ...
2023-01-13 15:10:34
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 6 มกราคม 2566รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2023-01-13 15:09:15
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ OPEN HOUSE 2022 “เข็มทิศการเรียนรู้สู่พลเมืองโลกที่ผาสุก” (Learning Compass to Well-being Citizen)
วันที่ 6 มกราคม 2566 (EP1/2)รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา ...
2023-01-13 15:07:24
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
วันที่ 5 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2023-01-13 15:05:50
ข่าวย้อนหลัง