" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 – 8 เมษายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาข ...
2018-04-17 11:08:54
กิจกรรมประกวดส้มตำลีลาหลุดโลกของนักศึกษา (วันสงกรานต์)
5 เมษายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลาหลุดโลกของนักศึกษา (วันสงกรานต์) ซึ่งทีมช ...
2018-04-17 11:05:43
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560
5 เมษายน 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศู ...
2018-04-17 11:00:52
โครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560
5 เมษายน 2561 ชมรมสหเวชอาสาพัฒนาสังคม และ ชมรมดนตรีอาสาพัฒนาเพื่อสังคม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำโดยนายบ ...
2018-04-17 10:58:07
โครงการค่ายปั้นฝันกองกำลังอาสา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
31 มี.ค.-2 เม.ย.2561 ชมรมดนตรีอาสาพัฒนาเพื่อสังคม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศู ...
2018-04-17 10:56:26
“งานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1”
30 มี.ค.-3 เม.ย. 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผน ...
2018-04-17 10:53:58
ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561
16 มีนาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย ...
2018-04-17 10:52:20
จัโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา
22 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่ ...
2018-04-17 10:50:57
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
20 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหว ...
2018-04-17 10:48:56
ข่าวย้อนหลัง