หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและจตุปัจจัยปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรา ...
2023-11-17 12:14:02
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเว ...
2023-11-17 12:12:37
กิจกรรมเต้นบาสโลป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสห ...
2023-11-17 11:53:27
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รายงานความก้าวหน้าวิจัย 5 บท พร้อมกับรายงานความก้าวหน้านวัตกรรมทางสาธารณสุข
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566อาจารย์ สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสต ...
2023-11-17 11:51:56
รางวัลชนะเลิศ Best of The Best ประจำปี 2566 ผลิตภัณฑ์ "น้ำยาบ้วนปากจากเปลือกส้มโอ"
รางวัลชนะเลิศ Best of The Best ประจำปี 2566 ทีมเลขารักษ์พัฒนา   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566&nb ...
2023-11-17 11:50:39
ประธานปิดงานนิทรรศการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 16 และมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่มีผลงานวิจัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.แสงสิทธิ์ กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาล ...
2023-11-17 11:46:37
บายศรีสู่ขวัญ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ว ...
2023-11-17 11:44:50
ร่วมรับโล่และช่อดอกไม้ และให้โอวาทพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566อาจารย์ ดร.แสงสิทธิ์ กฤษฎี หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเว ...
2023-11-17 11:43:05
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทย ...
2023-11-17 11:41:14
ข่าวย้อนหลัง