หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2019-11-16 16:43:26
ต้อนรับคณะชุมชนหมู่บ้านคลองจั่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศา ...
2019-06-14 14:04:15
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-06-14 14:00:37
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (วันที่ 4 มิ.ย.2562) ณ อาคาร 22 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (วันที่ 4 มิ.ย.2562) ณ อาคาร 22 ชั้น 2 มหาว ...
2019-06-14 13:57:33
“กลเม็ดการเขียนงานวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบหมา ...
2019-06-14 13:54:48
รางวัล Miss Best Swimming Dress และ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการประกวดมิสแกรนด์เพชรบุรี 2019
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-06-14 13:52:13
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (MINI-UKM) ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-06-14 13:48:05
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะ ...
2019-06-14 13:36:25
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-06-14 13:32:12
ข่าวปัจจุบัน