หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการค่ายผู้นำฯ (กิจกรรมเลือกปี 1)
โครงการค่ายผู้นำ วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ( กิจกรรมเลือก นศ.ปีที่ 1 ) ให้ทุกสาขาส่งน้องเข้าร่วมกิจ ...
17 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61
รับน้องรวมคณะ
1 ส.ค. 61 - 2 ส.ค. 61
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
พิธีอัญเชิญตรา และ ฝากตัวเป็นศิษย์
1 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน