หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ > *** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ***
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ***

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-01-10 11:46:28

ตาราง รวม + ห้องเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คลิก!!!

สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลเด็ก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน


สำหรับวิชา GE ให้นักศึกษาดูวันที่เรียนได้ที่ตารางด้านล่าง