" />
หน้าหลัก > ประกาศ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
ตารางสอบกลางภาค GE รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิกที่นี่ !!!!!!  ...
2018-02-05 14:32:32
ปฏิทินวิชาการ
นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลดปฏิทิน วิชาการ ได้ที่นี่ ...
2018-01-08 08:46:13
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคเรียนที่ 2/2560
นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่นี่ ...
2018-01-08 08:36:18
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
- หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- หลักสูต ...
2018-01-03 22:57:05
ร่วมเสนอชื่อรายการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ห้องสมุดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์   ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเสนอชื่อรายการทรัพยา ...
2017-10-25 11:32:27
นศ.ปี 4 รับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
นศ.ปี 4 รับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่สำนักงานชั้น 2  ...
2017-10-18 16:01:02
ประกาศย้อนหลัง