หน้าหลัก > ประกาศ

นักศึกษาที่ต้องการจัดตั้งชมรม ในปีการศึกษา 2564
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษานักศึกษาที่ต้องการจัดตั้งชมรม ในปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดั ...
2021-11-25 09:41:48
GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564
เคาะแล้วจ้า GE รูปแบบใหม่ ปีการศึกษา 2564เข้าเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ e Learning ของ GE พร้อมเก็บคะ ...
2021-06-23 20:47:04
****ตารางลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564****
สาขาวิชาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาส่งเสริมสุขภาพฯแขนงการดูแลสุขภาพผู้สูง ...
2021-06-23 20:19:51
ประกาศย้อนหลัง