หน้าหลัก > ประกาศ

*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 *** update 26/12/2562
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 59,60,61,62สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 59,60, ...
2019-12-26 14:25:59
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 59,60,61,62สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 59,60, ...
2019-11-29 11:32:35
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ***
ตาราง รวม + ห้องเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คลิก!!!สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร ...
2019-01-10 11:46:28
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 58,59,60,61สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 58,59, ...
2018-11-30 09:33:27
การจ่ายค่าเทอม 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 23-พ.ย-4 ธ.ค.61
ติดตามข้อมูลได้ที่ www.reg.ssru.ac.th ...
2018-11-26 13:19:13
AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย
AHS LIBRARY นักศึกษาที่ต้องการใช้งานฐานข้อมูล e-Book ,Online Databaseเพื่อการวิจัย    &nbs ...
2018-10-02 16:55:09
ตารางสอบปลายภาค GE 2/2560
วันที่ 9 เมษายน 2561 Download!!!!วันที่ 10 เมษายน 2561 Download!!!!วันที่ 11 เมษายน 2561 Download!!! ...
2018-03-22 16:57:30
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
- หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- หลักสูต ...
2018-01-03 22:57:05
ประกาศย้อนหลัง