หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศวิทยาลัยฯ
ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อ นศ. สอบวัดความรู้ กลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 (midterm)
ดูรายชื่อที่นี่ !!!!!!!!!ให้นักศึกษา ดูชื่อห้องสอบให้ถูกต้องห้องสอบ 2201 = ห้องคอมพิวเตอร์ ...
2019-09-03 21:28:34
ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2562
ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 Download ...
2019-07-23 14:41:12
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 *** update 14/08/2562
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 59,60,61,62สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 59,60, ...
2019-08-14 17:55:58
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 59,60,61,62สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 59,60, ...
2019-07-12 14:00:09
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ***
ตาราง รวม + ห้องเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คลิก!!!สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร ...
2019-01-10 11:46:28
ประกาศย้อนหลัง