หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับ Dr. Sebastian Weiland และภรรยา Mrs.Melanie Weiland ชาวเยอรมัน
ให้การต้อนรับ Dr. Sebastian Weiland และภรรยา Mrs.Melanie Weiland ชาวเยอรมัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 14:02:28

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย 

????????ให้การต้อนรับ Dr. Sebastian Weiland และภรรยา Mrs.Melanie Weiland ชาวเยอรมัน 

????โดยการแนะนำของรองศาสตราจารย์ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 

ในโอกาสที่ท่านทั้งสองได้มาเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และมอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวฐิตารี มหาปราบ และนางสาววิภาวดี ผู้กำจัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

????ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นค่าเทอมการศึกษาตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา เป็นทุนแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ขอให้นักศึกษาเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วขอให้ทำงานรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม

????“Dr.Sebastian และ Mrs.Melanie Weiland หลงรักประเทศไทยมาก ชอบอัธยาศรัยไมตรีของคนไทย อาหารไทยโดยเฉพาะต้มยำกุ้ง และสถานที่พักผ่อนในประเทศไทย เมื่อได้รู้จักกับรองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ ก็ยิ่งประทับใจ จึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ที่มีฐานะขัดสนแต่ตั้งใจเรียนดี พร้อมทั้งมาเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ในโอกาสนี้” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด