หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-08-19 17:16:59
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนภาคกลางตอนล่าง 27 โรงเรียน (open house 2019) และประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับศูนย ...
2019-08-19 17:14:08
บริการตรวจเอกสารแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2019-08-19 17:12:13
เตรียมความพร้อมแนะนำรายวิชาที่มีการเรียนการสอนและให้ความรู้เพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.พีรดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยส ...
2019-08-19 17:09:53
บริการตรวจแบบคำขอกู้ยืมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2-4
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-08-19 17:08:01
ลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 วิทยาลัยสหเวชศ ...
2019-08-19 16:51:56
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อคัดเ ...
2019-08-19 16:50:13
ข่าวย้อนหลัง