" />
หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด และโครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
27 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและก ...
2018-08-10 15:22:09
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Korea International Women's Invention
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2018ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชั ...
2018-07-06 10:33:38
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยสั่งสอนแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
3 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ...
2018-07-06 10:31:31
โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม ...
2018-07-06 10:29:45
ประชุมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 คณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-07-06 10:28:06
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
25 มิถุนายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-07-06 10:25:31
กิจกรรมในงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
26 มิถุนายน 2561 อาจารย์วรรณี พรมด้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ...
2018-07-06 10:23:49
ความอนุเคราะห์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหนังสือและตำราทางการแพทย์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
22 มิถุนายน 2561 นายยุทธนา เสมอจิต บรรณารักษ์ห้องสมุด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-07-06 10:22:00
การจัดการเรียนการสอนในด้านเภสัชกรรมไทย และ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีทักษะแนวทางในการปฏิบัติตามหลักและระบบการผลิตที่ดี
29 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย ...
2018-07-06 10:19:20
ข่าวย้อนหลัง