" />
หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ถ่ายทำวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
10 พฤษภาคม 2561 ประมวลภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2018-05-17 12:25:35
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2
4 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2018-05-17 12:23:36
การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที ...
2018-05-17 12:21:17
กิจกรรมตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
8 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ...
2018-05-17 12:19:18
ดำเนินการสรรหานักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2018-05-17 12:17:03
งาน “บายเนียร์ PH 02 พรหมลิขิตนำพา ดุจดารารัตติกาล”
7 พฤษภาคม 2561  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์กา ...
2018-05-17 12:14:27
ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย (แบบโปสเตอร์)
28 เมษายน 2561 อาจารย์กันตพงษ์ ปราบสงบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-05-17 12:11:54
การบูรณาการ การเรียนการสอนสู่งานวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
28 เมษายน 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ...
2018-05-17 12:08:59
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ...
2018-05-17 12:06:55
การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
10 พฤษภาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-05-17 12:05:09
ข่าวย้อนหลัง