หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาต่างประเทศสถาบัน Beijing Silu Education and Technology Co., Ltd ประเทศจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2019-08-19 17:38:42
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ประเทศจีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล ...
2019-08-19 17:35:25
ประชุมนักศึกษาจิตอาสา (มัคคุเทศก์) เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จัดกิจกรรมงาน ...
2019-08-19 17:32:53
จิตอาสาจัดเตรียมเอกสาร ในการต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 (งาน open house ahs 2019)
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-08-19 17:31:05
กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่ สานสายใยน้องพี่ผูกสัมพันธ์ลูกพระนาง รวมทั้งคณะและสาขา
เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์จัด ...
2019-08-19 17:28:03
เจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับผู้ประกอบการจาก บริษัทฟาสซิโน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิ ...
2019-08-19 17:25:48
การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จาก 27 โรงเรียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประชุมร่วมก ...
2019-08-19 17:24:04
นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ถวายพระพรชัย ...
2019-08-19 17:22:29
ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 วิทยาลัยสหเว ...
2019-08-19 17:20:44
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Open House 2019 เพื่อต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวมัสยา มนุษย์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจ ...
2019-08-19 17:18:54
ข่าวย้อนหลัง