หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวญาณิศา บุญเกื้อ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตรมหาวิทยาลั ...
2019-04-18 16:26:12
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราฯ
6 สิงหาคม 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผ ...
2019-03-15 16:49:02
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปัทมภรณ์ บุญญาวรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คว้า 1 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทกีฬา หมากกระดานคู่ผสม
เมื่อวันที่ 11-20 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสม ...
2019-02-15 16:04:37
ข่าวย้อนหลัง