หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาขาวิชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2019-11-16 16:43:26
ต้อนรับคณะชุมชนหมู่บ้านคลองจั่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศา ...
2019-06-14 14:04:15
หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-06-14 14:00:37
รางวัล Miss Best Swimming Dress และ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการประกวดมิสแกรนด์เพชรบุรี 2019
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุท ...
2019-06-14 13:52:13
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (MINI-UKM) ครั้งที่ 21
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2019-06-14 13:48:05
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะ ...
2019-06-14 13:36:25
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธัญญะ พรหมศร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-06-14 13:32:12
รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและรายงานผลการนำเสนองานวิจัย จากงาน EUROINVENT EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION 2019 ณ ประเทศโรมาเนีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.รศ.(พิเศษ) ดร.นพ. ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รศ.พญ ...
2019-06-14 12:42:59
ประชุมเพื่อเตรียมโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-06-14 12:32:31
ข่าวปัจจุบัน