หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสารกับน้องๆ..ว่าที่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
แจ้งข่าวสารกับน้องๆ..ว่าที่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-06-28 03:11:10
ประชุมและทดลองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน ...
2021-06-28 02:59:42
ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมร่วมมือวิจัย พัฒนา กัญชาเพื่อเกษตรกร
ผู้บริหารระดับสูง CP เยี่ยมโรงปลูกกัญชา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทาพร้อมร่วมมือวิจัย พัฒนา กั ...
2021-06-28 02:55:59
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่สอง ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   ฉีด Sinovac เข็มสองแล้ว ฟิตเปรี๊ยะวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รองศาสต ...
2021-06-28 02:54:05
ข่าวย้อนหลัง