" />
หน้าหลัก > ประกาศ

*** ตารางเรียน GE 1/2561 ***
นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ที่นี่ ...
2018-08-14 16:58:48
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ***
- หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- หลักสูต ...
2018-08-14 09:52:24
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.pdf ...
2018-08-14 09:52:32
ตารางลงทะเบียนเรียน 1/2561 นศ.รหัส 61
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 58,59,60,61สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 58,59, ...
2018-07-11 01:18:58
ตารางสอบปลายภาค GE 2/2560
วันที่ 9 เมษายน 2561 Download!!!!วันที่ 10 เมษายน 2561 Download!!!!วันที่ 11 เมษายน 2561 Download!!! ...
2018-03-22 16:57:30
ปฏิทินวิชาการ
นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลดปฏิทิน วิชาการ ได้ที่นี่ ...
2018-01-08 08:46:13
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคเรียนที่ 2/2560
นักศึกษาสามารถ ดาว์นโหลดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่นี่ ...
2018-01-08 08:36:18
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
- หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์- หลักสูต ...
2018-01-03 22:57:05
ประกาศย้อนหลัง