หน้าหลัก > ประกาศ

****ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563****
สาขาวิชาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาส่งเสริมสุขภาพฯแขนงการดูแลสุขภาพผู้สูง ...
2020-07-08 17:43:51
*** ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ***
ตาราง รวม + ห้องเรียน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คลิก!!!สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร ...
2019-01-10 11:46:28
ตารางลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชารหัสนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รหัส 58,59,60,61สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์รหัส 58,59, ...
2018-11-30 09:33:27
การจ่ายค่าเทอม 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 23-พ.ย-4 ธ.ค.61
ติดตามข้อมูลได้ที่ www.reg.ssru.ac.th ...
2018-11-26 13:19:13
นศ.ปี 4 รับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560
นศ.ปี 4 รับซองนัดถ่ายภาพสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ที่สำนักงานชั้น 2  ...
2017-10-18 16:01:02
ประกาศย้อนหลัง