" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-03 16:04:24

2-4 สิงหาคม 2560 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานโครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง พิธีฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560