" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”
โครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-03 16:02:30

31 สิงหาคม 2560 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมีอาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข อาจารย์มุกดา โทแสง อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติกลุ่มเยาวชน “ทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ณ สภากาชาดไทย