" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-03 15:57:12

29 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สโมสรนักศึกษา และ ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ร่วมประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”