" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:45:34

12 กันยายน 2560 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้น 5