" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:41:12

26 กันยายน 2560 อาจารย์วัลลภา วาสนาสมปอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาดูแลสุขภาพเด็ก  จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ USER สำหรับเข้าใช้งานในระบบ e-learning ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ในครั้งนี้