" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-08-10 14:51:17

11 สิงหาคม 2560 ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยระดับดีเด่น นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาดีเด่นทั้งระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรต่อไป