" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมบูทสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมบูทสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:36:20

3 กันยายน 2560 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมบูทสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยมีผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี