" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประกวดส้มตำลีลาหลุดโลกของนักศึกษา (วันสงกรานต์)
กิจกรรมประกวดส้มตำลีลาหลุดโลกของนักศึกษา (วันสงกรานต์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 11:05:43

5 เมษายน 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลาหลุดโลกของนักศึกษา (วันสงกรานต์) ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ทีม สากบันลือโลก โขกกระจาย จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุ ที่2 ได้แก่ทีม ส้มตำรสเด็ดเผ็ชช..จนสะเดิด จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่3 ได้แก่ทีม นัวส์ครกใหญ่ลำหร่อยคักๆ จากสาขาวิชาสาธารณสุข และรางวัลชมเชยตามลำดับ