" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:19:05

23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม