" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 11:00:52

5 เมษายน 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและบุคลากร เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานขนมธรรมเนียม ประเพณีไทยสมัยโบราณที่สืบต่อกันช้านาน โดยให้บุคลากร นักศึกษาได้มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตประจำวัน