" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:58:07

5 เมษายน 2561 ชมรมสหเวชอาสาพัฒนาสังคม และ ชมรมดนตรีอาสาพัฒนาเพื่อสังคม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ นำโดยนายบุณยกร จูวราหะวงศ์ ประธานชมรม จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม