" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการค่ายปั้นฝันกองกำลังอาสา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการค่ายปั้นฝันกองกำลังอาสา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:56:26

31 มี.ค.-2 เม.ย.2561 ชมรมดนตรีอาสาพัฒนาเพื่อสังคม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการค่ายปั้นฝันกองกำลังอาสา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยนายอัครวัตร ภูอนันต์ ประธานชมรม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณ เจริญวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี