หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การตรวจเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การตรวจเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:04:41

6 กันยายน 2560 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม