" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “งานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1”
“งานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:53:58

30 มี.ค.-3 เม.ย. 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “งานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ นายณัฐฐิพงศ์ กิจสวัสดิ์ นายจีรพรรณ หวังทะกลาง และนางสาววรินทร์ธร ศิริสกุลสังขกร  ณ โรงพยาบาลริม ลีฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา