" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561
ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:52:20

16 มีนาคม 2561 ผศ.พิเศษ ดร.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมบุคลากรของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม