" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา
จัโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:50:57

22 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัโครงการประชาสัมพันธ์และขยายความร่วมมือการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ศูนย์การศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์เอกลักษณ์ของสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและผูกพันธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม