หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกปฎิบัติการทางชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1
ฝึกปฎิบัติการทางชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 10:46:32

13 กันยายน 2560 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์เพียงเพ็ญ ภักดีกำจร และอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข ลงมือฝึกปฎิบัติการทางชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 1   ได้ทำการศึกษากระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม