" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเพื่อรายงานผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเพื่อรายงานผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:49:13

15 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเพื่อรายงานผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม