" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-04-17 10:45:47

21 มีนาคม 2561 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวปาหนัน ยอดมา นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม