หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา
ศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:04:55


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายกาจกนิษฐ์ ศักดิ์สุภา ผู้อำนวยการบริษัท ธาราเธรา คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด เยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th