หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:22:20


????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 

????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564