หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:22:48


????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 

????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564