หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:38:57


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th