หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:27:56


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ในอำเภอวังม่วง และอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ร่วมกับทีมสอบสวนของอำเภอเพื่อคัดกรองและเฝ้าระวัง โควิค-19

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th