หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาให้บริการแก่ประชาชนที่มารอรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาให้บริการแก่ประชาชนที่มารอรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:24:23


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาให้บริการแก่ประชาชนที่มารอรับวัคซีน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

#สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th