หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ย้ำ MOU กัญชาเพื่อการวิจัยและวิชาการ พร้อมร่วมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศพัฒนาการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพ
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ย้ำ MOU กัญชาเพื่อการวิจัยและวิชาการ พร้อมร่วมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศพัฒนาการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:22:46


คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ย้ำ MOU กัญชาเพื่อการวิจัยและวิชาการ พร้อมร่วมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศพัฒนาการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพ 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้แจงคณะอนุกรรมการพิจารณาความร่วมมือ (MOU และ MOA)ในเชิงพาณิชย์ผ่านระบบออนไลน์ว่า ตามที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้ลงนามความเข้าใจ MOU และความร่วมมือ MOA กับภาคเอกชนในการปลูกกัญชาแล้ว 11 หน่วยงาน แต่ยังไม่มีความคืบหน้านั้น สืบเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 และความชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ได้มีการนำเสนอ MOU และ MOA ด้านกัญชาเพื่อพิจารณาอีก 9 หน่วยงาน ซึ่งจะเน้นการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาให้ได้คุณภาพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“เราจะเร่งรัดติดตาม MOU กับ 11 หน่วยงาน หากไม่มีความก้าวหน้า ก็จะได้หารือเพื่อยุติ MOU ดังกล่าว ในขณะที่อีก 9 หน่วยงานจะเน้น MOU ด้านการวิจัยและพัฒนากัญชาในเชิงวิชาการเป็นหลัก เป็นการให้ความรู้และร่วมพัฒนากัญชากับภาคเอกชน โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาการปลูกกัญชากับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงประสบภาวะวิกฤตจากโควิด-19” คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวในที่สุด

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th