หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส ระหว่างนางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา (หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์)
แสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส ระหว่างนางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา (หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:07:58

30 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส ระหว่างนางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา (หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์) & นายสุรชาติ ตรีโอษฐ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา