หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:44:34

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โดยมีนายภูธเนท สยมภพ เป็นผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และ นายทศวร สุขบุญชูเทพ นายกสโมสรนักศึกษา เป็นผู้นำนักศึกษาทุกสาขาวิชานำพานดอกไม้มอบให้แด่คณาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม