หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:52:21

วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

????????อาจารย์ พทป. ภาณุพันธุ์ ศรีพันธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ และ อาจารย์ดร.ชวลิต โยงรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมไทยฝึกปฏิบัติ นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นที่ 3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 

????????ปฏิบัติการการทำยาน้ำมันไพลสดจากกัญชา

????????ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม