หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง (Hi-CANN) ในภาคปฏิบัติ work shop เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบ โดยมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์จากกัญชา 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง
กิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง (Hi-CANN) ในภาคปฏิบัติ work shop เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบ โดยมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์จากกัญชา 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:43:44

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง (Hi-CANN)  ในภาคปฏิบัติ work shop เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นองค์ประกอบ โดยมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์จากกัญชา 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ดังนี้ 

✍️ผลิตภัณฑ์ ที่ 1 ยาหม่องกัญชา

✍️ผลิตภัณฑ์ ที่ 2 ยาดมส้มมือเข้าตำรับกัญชา

✍️ผลิตภัณฑ์ ที่ 3 น้ำมัน CBD หยดใต้ลิ้น 

????????โดยมีอาจารย์สาขากัญชาเวชศาสตร์เป็นผู้ดูแลตลอดการลงมือปฏิบัติ

???????? ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้นำเสนองานแผนธุรกิจกัญชาแต่ละกลุ่ม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม หัวหน้าสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และที่ปรึกษาคณบดี กล่าวปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกัญชาเวชศาสตร์ ระดับสูง

????????ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา